Vjeronauk

Vjeronauk se održava u vjeronaučnoj dvorani franjevačkog samostana, ulaz iz ulice Kralja Tomislava.

 Napomene:

3. i 8. razredi imaju svaki tjedan vjeronauk.

2. i 7. razredi imaju svaki drugi tjedan vjeronauk, u smjeni suprotnoj od škole.

RASPORED:

2. razred SRIJEDOM u 11 h (vjeronauk je u tjednu suprotno od škole)

3. razred prvopričesnici SRIJEDOM 

u  9 h ili  u  15 h OŠ Dragojla Jarnević “3 A” i “3 B”

u 15 h ili u  9 h OŠ Dragojla Jarnević “3 C”

u 16 h ili u  10 h OŠ Braća Seljan “3 A” i “3 B”

7. razred PONEDJELJKOM 

u 9 h OŠ Dragojla Jarnević “7 A” i “7 B”  

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

u 15 h OŠ Dragojla Jarnević “7C”

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

u 16 h OŠ Braća Seljan “7 A” i “7 B”

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

8. razred krizmanici ČETVRTKOM

u  9 h ili u 15 h OŠ Dragojla Jarnević “8 A”

u 10 h ili u 16 h OŠ Braća Seljan “8 A” i “8 B”

u 15 h ili u   9 h OŠ Dragojla Jarnević “8 B”

Odrasli (svi koji žele) PETKOM U 19 h.

Odrasli KATEKUMENI (za sakramente) SUBOTOM U 19 h.

 

 

 

Facebook-logo-PSD-2  Franjevci Karlovac – župa Presvetog Trojstva

ZA facebook KLIKNI NA IKONU ili NA TEKST!