RASPORED LITURGIJSKIH ČITAČA

 

BADNJAK  (24. prosinca 2020.)
Sv. mise: 18:30 19:30 20:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasna Dol Nataša Seksan Starešina Dražen Čulig
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Tatijana Mihovilović Mario Lišnjić Katica Oršolić

 

 

BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODINOVO  (25. prosinca 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 12:00
Prvo čitanje

Psalam

Tatijana Mihovilović Martina Hajdin Katica Oršolić Ivona Lučin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Vesna Turić Đurđica Lišnjić Goran Jurić
Sv. mise: 17:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marina Grčić Snježana Zdraveski
Stjepan Prvomučenik  (26. prosinca 2020.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Nataša Seksan Starešina Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Jasna Dol Đurđica Maslak
SVETA OBITELJ  (27. prosinca 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Alemka Galović Martina Eldić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vlado Bogović Dubravka Beljan Đurđica Lišnjić
Sv. mise: 12:00 17:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Dora Pisk Jasminka Juričan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marina Grčić Krunoslava Starčević Marijana Tomičić
Stara godina – zahvalnica (31. prosinca 2020.)
Sv. mise: 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Đurđica Maslak

                

RASPORED LITURGIJSKIH ČITAČA

 

2. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (6. prosinca 2020.)
Sv. mise: 6:00 7:30 9:00 10:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Vlado Bogović Tatijana Mihovilović Mario Lišnjić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Helena Ivandić Dubravka Beljan Đurđica Lišnjić
Sv. mise: 12:00 17:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Katica Oršolić Dora Pisk Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Goran Jurić Krunoslava Starčević Snježana Zdraveski
3. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (13. prosinca 2020.)
Sv. mise: 6:00 7:30 9:00 10:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Vesna Turić Alemka Galović Marina Grčić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Nataša Seksan Starešina Vlado Bogović Ivona Lučin Martina Hajdin
Sv. mise: 12:00 17:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Eldić Dora Pisk Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Vanesa Volner Dražen Čulig
4. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (20. prosinca 2020.)
Sv. mise: 6:00 7:30 9:00 10:30
Prvo čitanje

Psalam

Nataša Seksan Starešina Mario Lišnjić Goran Jurić Ivona Lučin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Helena Ivandić Jasna Dol Đurđica Lišnjić
Sv. mise: 12:00 17:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Hajdin Krunoslava Starčević Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Katica Oršolić Dora Pisk Đurđica Maslak

 

27. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (4. listopada 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Katica Oršolić Dražen Čulig
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Nataša Seksan Starešina Martina Eldić Snježana Zdraveski
28. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (11. listopada 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Vlado Bogović Dubravka Beljan Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Ervin Beljan Vesna Turić Jasminka Juričan
29. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (18. listopada 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Jasna Dol Martina Hajdin Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Alemka Galović Ivona Lučin Dora Pisk
30. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (25. listopada 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Goran Jurić Dražen Čulig Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vlado Bogović Vesna Turić Marina Grčić Snježana Zdraveski

 

23. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (6. rujna 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Vlado Bogović Alemka Galović Jasminka Juričan Dražen Čulig
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Tatijana Mihovilović Vanesa Volner Ivana Martišković
24. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (13. rujna 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Dubravka Beljan Vesna Turić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Ervin Beljan Ivona Lučin Marijana Tomičić
25. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (20. rujna 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Marina Grčić Nataša Seksan Starešina Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Martina Eldić Goran Jurić Đurđica Lišnjić Jasminka Juričan
26. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (27. rujna 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Vlado Bogović Jasna Dol Katica Oršolić Dora Pisk
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Ivona Lučin Snježana Zdraveski

 

19. NEDJELJA KROZ GODINU  (9. kolovoza 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić

Ana Spitzer

Dubravka Beljan

Ervin Beljan

        Ivona Lučin      Krunoslava Starčević Dora Pisk

Ivana Martišković

20. NEDJELJA KROZ GODINU  (16. kolovoza 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

 

Martina Hajdin

Helena Ivandić

 

Goran Jurić

Alemka Galović

Vesna Turić

Đurđica Lišnjić

Nataša Seksan Starešina

Marijana Tomičić

21. NEDJELJA KROZ GODINU  (23. kolovoza 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vlado Bogović

Mario Lišnjić

 

Jasna Dol

Tatijana Mihovilović

 

Ivona Lučin

Martina Eldić

Anamarija Bosio Mihelić

Đurđica Maslak

22. NEDJELJA KROZ GODINU  (30. kolovoza 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

         Dražen Čulig

Marija Cerčić

Krunoslava Starčević

Goran Jurić

Marina Grčić

Katica Oršolić

        Snježana Zdraveski

          Martina Hajdin

RASPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA 

14. NEDJELJA KROZ GODINU  (5. srpnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig

Ana Spitzer

Alemka Galović

Mira Moćan

      Martina Eldić

      Vanesa Volner

Nataša Seksan Starešina

Dora Pisk

15. NEDJELJA KROZ GODINU  (12. srpnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Martina Hajdin

Mario Lišnjić

Dubravka Beljan

Ervin Beljan

Vesna Turić

Ivona Lučin

Đurđica Maslak

Marijana Tomičić

16. NEDJELJA KROZ GODINU  (19. srpnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vlado Bogović

Helena Ivandić

Tatijana Mihovilović

Jasna Dol

 

Katica Oršolić

Anamarija Bosio Mihelić

 

Ivana Martišlović

Snježana Zdraveski

17. NEDJELJA KROZ GODINU  (26. srpnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

          Ana Spitzer

Marija Cerčić

Krunoslava Starčević

Goran Jurić

Marina Grčić

Đurđica Lišnjić

      Marijana Tomičić

      Jasminka Juričan

Presveto Trojstvo  (7. lipnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig

Vlado Bogović

Jasminka Juričan

Krunoslava Starčević

      Đurđica Lišnjić

      Vanesa Volner

Đurđica Maslak

Ivana Martišković

Trodnevnica sv. Antunu, srijeda (10. lipnja 2020.)

18:30 – Tatijana Mihovilović, Goran Jurić

TIJELOVO  (11. lipnja 2020.)
Sv. mise: 8:00 9:00 11:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić

Mira Moćan

Alemka Galović

Jasna Dol

Nataša Seksan Sterešina

Vesna Turić

Martina Hajdin

Snježana Zdraveski

Trodnevnica sv. Antunu, petak ( 12. lipnja 2020.)

18:30 – Snježana Zdraveski, Dora Pisk

ANTUN  PADOVANSKI  (13. lipnja 2020.)
Sv. mise: 8:00 9:00 11:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić

Vlado Bogović

Tatijana Mihovilović

Katica Oršolić

 

Dražen Čulig

Ivona Lučin

 

Jasminka Juričan

Dora Pisk

11. NEDJELJA KROZ GODINU  (14. lipnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Vlado Bogović

Mario Lišnjić

Dubravka Beljan

Ervin Beljan

Marina Grčić

Martina Eldić

       Anamarija B. Mihelić

      Tatijana Mihovilović

                 RASPORED LITURGIJSKIH ČITAČA

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU  (21. lipnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević

Ana Spitzer

Goran Jurić

Alemka Galović

 

Anamarija B. Mihelić

  Nataša S. Starešina

 

Marijana Tomičić

Đurđica Maslak

13. NEDJELJA KROZ GODINU  (28. lipnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić

Helena Ivandić

Jasna Dol

Mira Moćan

Martina Hajdin

Katica Oršolić

Ivana Martišković

Snježana Zdraveski

5. USKRSNA NEDJELJA  (10. svibnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Marija Cerčić Dubravka Beljan       Đurđica Lišnjić Ivana Martišković
6. USKRSNA  NEDJELJA  (17. svibnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Helena Ivandić Martina Hajdin Martina Eldić Snježana Zdraveski
7. USKRSNA  NEDJELJA  (24. svibnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Mario Lišnjić Alemka Galović Katica Oršolić Tatijana Mihovilović
DUHOVI   (31. svibnja 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Drugo čitanje

Dražen Čulig Jasna Dol Jasminka Juričan Nataša Seksan Starešina

Čitači u tjednu (svagdan)

8.00                                  18.30

  1. svibnja 2020. (ponedjeljak) Nataša S. Starešina  Đurđica Maslak
  2. svibnja 2020. (utorak) Vanesa Volner                      Katica Oršolić
  3. svibnja 2020. (srijeda) Nataša S. Starešina               Krunoslava Starčević
  1. svibnja 2020. (četvrtak) Dora Pisk
  1. svibnja 2020. (petak) Đurđica Maslak
  1. svibnja 2020. (subota) Krunoslava Starčević
1.      KORIZMENA NEDJELJA  (1. ožujka 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Ivanić Martina Hajdin        Marina Grčić Dražen Čulig
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Goran Jurić Katica Oršolić Snježana Zdraveski
2. KORIZMENA  NEDJELJA  (8. ožujka 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Nataša Seksan Starešina Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Ervin Beljan Vesna Turić Dora Pisk
3. KORIZMENA  NEDJELJA  (15. ožujka 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Ivanić Mira Moćan Martina Eldić Anamarija Bosio Mihelić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Jasna Dol Đurđica Lišnjić Marijana Tomičić
4. KORIZMENA  NEDJELJA  (22. ožujka 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Tatijana Mihovilović Vesna Turić Jasminka Juričan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Alemka Galović Ivona Lučin Ivana Martišković
5. KORIZMENA  NEDJELJA  (29. ožujka 2020.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Jasna Dol Đurđica Lišnjić Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Krunoslava Starčević Ivona Lučin Tatijana Mihovilović
1.  NEDJELJA DOŠAŠĆA  (1. prosinca 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Alemka Galović          Ivona Lučin Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Tatijana Mihovilović Marina Grčić Snježana Zdraveski
2. NEDJELJA DOŠAŠĆA  (8. prosinca 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Vesna Turić Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Martina Ivanić Ervin Beljan Katica Oršolić Ivana Martišković
3. NEDJELJA  DOŠAŠĆA (15. prosinca 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Jasna Dol Nataša Seksan Starešina Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Krunoslava Starčević Vanesa Volner Anamarija Bosio-Mihelić
4. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (22. prosinca 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić          Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Alemka Galović Martina Eldić Dora Pisk

 

31.  NEDJELJA U GODINI  (3. studenoga 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Jasminka Juričan         Martina Hajdin Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Marina Grčić Nataša Seksan Starešina
32. NEDJELJA U GODINI (10. studenoga 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Đurđica Lišnjić Jasminka Juričan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Ervin Beljan Vanesa Volner Dražen Čulig
33. NEDJELJA U GODINI (17. studenoga 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Jasna Dol Amalija Čujko Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Alemka Galović Katica Oršolić Đurđica Maslak
34. NEDJELJA U GODINI (24. studenoga 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Anamarija Bosio Mihelić Nataša Seksan Starešina             Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Martina Hajdin Đurđica Lišnjić Dora Pisk

 

  27. NEDJELJA U GODINI  (6. listopada 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio-Mihelić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Jasna Dol Katica Oršolić Ivana Martišković

 

  28. NEDJELJA U GODINI (13. listopada 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Amalija Čujko Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Ervin Beljan Nataša Seksan Starešina Marijana Tomičić

 

  29. NEDJELJA U GODINI  (20. listopada 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Tatijana Mihovilović Marina Grčić Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Alemka Galović Vanesa Volner Dora Pisk
  30. NEDJELJA U GODINI (27. listopada 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Anamarija Bosio-Mihelić Dražen Čulig Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Jasna Dol Katica Oršolić Đurđica Maslak
  22. NEDJELJA U GODINI  (1. rujna 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Alemka Galović Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Tatijana Mihovilović Amalija Čujko Hana Volner

 

  23. NEDJELJA U GODINI; Rođenje BDM – Mala Gospa  (8. rujna 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Katica Oršolić Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Ivandić Ervin Beljan Nataša Seksan Starešina Ivana Martišković

 

  24. NEDJELJA U GODINI  (15. rujna 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Jasna Dol Dražen Čulig Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Krunoslava Starčević Vanesa Volner Dora Pisk
  25. NEDJELJA U GODINI (22. rujna 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Nataša Seksan Starešina Tatijana Mihovilović Amalija Čujko Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Mario Lišnjić Marina Grčić Ivana Martišković
  26. NEDJELJA U GODINI  (29. rujna 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Jasna Dol Martina Hajdin Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Alemka Galović Katica Oršolić Đurđica Maslak
  18. NEDJELJA U GODINI  (4. kolovoza 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Nataša Seksan Starešina Martina Hajdin Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Alemka Galović Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak

 

  19. NEDJELJA U GODINI  (11. kolovoza 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Jasminka Juričan Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Ivandić Ervin Beljan Marina Grčić Dora Pisk

 

  20. NEDJELJA U GODINI  (18. kolovoza 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Tatijana Mihovilović Amalija Čujko Nataša Seksan Starešina
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Jasna Dol Mario Lišnjić Marijana Tomičić
  21. NEDJELJA U GODINI (25. kolovoza 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Katica Oršolić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Marina Grčić Vanesa Volner Ivana Martišković

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  7. USKRSNA  NEDJELJA (2. lipnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Alemka Galović Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Krunoslava Starčević Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski

 

  PEDESETNICA – DUHOVI  (9. lipnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Dubravka Beljan Amalija Čujko Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Ervin Beljan Marina Grčić Renata Marinković

 

  PRESVETO  TROJSTVO (16. lipnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Jasna Dol Martina Hajdin Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Mira Moćan Katica Oršolić Dora Pisk
  12. NEDJELJA U GODINI (23. lipnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Nataša Seksan Starešina Tatijana Mihovilović Đurđica Lišnjić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Krunoslava Starčević Petra Beljan Mira Moćan
  13. NEDJELJA U GODINI (30. lipnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Jasna Dol Amalija Čujko Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Alemka Galović Vanesa Volner Ivana Martišković

RASPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA – svibanj 2019.

  3. USKRSNA  NEDJELJA  (5. svibnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Jasminka Juričan Amalija Čujko Mira Moćan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mario Lišnjić Nataša Seksan Starešina Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak

 

  4. USKRSNA  NEDJELJA – DOBRI PASTIR  (12. svibnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Ivandić Dubravka Beljan RODITELJI Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Ervin Beljan PRVOPRIČESNIKA Ivana Martišković

 

  5. USKRSNA  NEDJELJA (19. svibnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Jasna Dol Katica Oršolić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Tatijana Mihovilović Marina Grčić Jasminka Juričan
  6. USKRSNA  NEDJELJA (26. svibnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Alemka Galović Renata Marinković Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Dora Pisk Vanesa Volner Petra Beljan

SVETO   TRODNEVLJE

VELIKI   ČETVRTAK

Misa Večere Gospodnje

VELIKI   PETAK

Obred  Muke  Gospodnje

VELIKA  SUBOTA -USKRSNO  BDIJENJE
Sv. mise: 18:30 18:30 20:00
Prvo čitanje

Psalam

Snježana  Zdraveski

Vanesa  Volner

 

Dubravka Beljan

Ante Slavić

 

1. Mario Lišnjić, Đurđica Lišnjić

2. Helena Ivandić, Đurđica Maslak

3. Nataša S. Starešina, Dražen Čulig

4. Ivana Martišković, Matej Čulig

5. Snježana Zdraveski, Martina Hajdin

  – pjevanje;

* Molitva vjernika – Marina Grčić

 

Drugo čitanje

Molitva vjernika

 

USKRS  (21. travnja 2019.)
Sv. mise: 6:30 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Ante Slavić Tatijana Mihovilović Đurđica Lišnjić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Krunoslava Starčević Helena Ivandić Nataša S. Starešina Snježana Zdraveski
USKRSNI  PONEDJELJAK  (22. travnja 2019.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasna Dol Dubravka Beljan Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Ervin Beljan Dora Pisk
 

 

2. USKRSNA NEDJELJA (28. travnja 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Alemka Galović Martina Hajdin Jasminka Juričan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Marina Grčić Amalija Čujko Marijana Tomičić

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  8. NEDJELJA  U  GODINI  (3. ožujka 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Jasna Dol Anamarija Bosio Mihelić Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Tatijana Mihovilović    Krunoslava Starčević Martina Hajdin

 

  1. KORIZMENA  NEDJELJA  (10. ožujka 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Dubravka Beljan Jasminka Juričan Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Ervin Beljan Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski

 

  2. KORIZMENA  NEDJELJA (17. ožujka 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Alemka Galović Mira Moćan Jasminka Juričan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Goran Jurić Marina Grčić Anamarija Bosio Mihelić
  3. KORIZMENA  NEDJELJA (24. ožujka 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Nataša Seksan Starešina Martina Hajdin Amalija Čujko Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Tatijana Mihovilović Đurđica Lišnjić Dora Pisk
  4. KORIZMENA  NEDJELJA  (31. ožujka 2019.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Marina Grčić Mario Lišnjić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Jasna Dol Katica Oršolić Ivana Martišković

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 
  1. NEDJELJA  DOŠAŠĆA (2. prosinca 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Mira Moćan Đurđica Lišnjić Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Jasna Dol Mario Lišnjić Dora Pisk

 

 

  2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (9. prosinca 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Dubravka Beljan Amalija Čujko Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Ervin Beljan Marina Grčić Snježana Zdraveski

 

 

  3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (16. prosinca 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Tatijana Mihovilović Krunoslava Starčević Nataša Seksan Starešina
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Katica Oršolič Jasminka Juričan Đurđica Maslak

 

 

 

  4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (23. prosinca 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Goran Jurić Vanesa Volner Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Anamarija Bosio-Mihelić Mira Moćan Petra Beljan

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  27. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (7. listopada 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Alemka Galović Marina Grčić Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Jasna Dol           Goran Jurić Iva Stepan

 

  28. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (14. listopada 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Dubravka Beljan Amalija Čujko Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Ervin Beljan Anamarija Bosio Mihelić Đurđica Maslak

 

  29. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (21. listopada 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Martina Hajdin Tatijana Mihovilović Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Olga Havaš Vanesa Volner Katica Oršolić Dora Pisk
  30. NEDJELJA KROZ GODINU  (28. listopada 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Nataša Seksan Starešina Mario Lišnjić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Petra Beljan Đurđica Lišnjić Ivana Martišković

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  22. NEDJELJA U GODINI   (2. rujna 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Olga Havaš Alemka Galović Jasminka Juričan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Nataša Seksan Starešina Krunoslava Starčević Đurđica Maslak

 

  23. NEDJELJA U GODINI  (9. rujna 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Anamarija Bosio Mihelić Dubravka Beljan Dora Pisk
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Vanesa Volner Ervin Beljan Jasminka Juričan

 

  24. NEDJELJA U GODINI  (16. rujna 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Amalija Čujko Tatijana Mihovilović Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Martina Hajdin Jasna Dol       Marijana Tomičić
  25. NEDJELJA U GODINI (23. rujna 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Dražen Čulig Goran Jurić Hana Volner
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Iva Stepan Katica Oršolić Snježana Zdraveski
  26. NEDJELJA U GODINI (30. rujna 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio Mihelić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Olga Havaš Mario Lišnjić Nataša Seksan Starešina Petra Beljan

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  18. NEDJELJA U GODINI – MB Snježna (5. kolovoza 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Krunoslava Starčević Mira Moćan Nataša Seksan Starešina
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Amalija Čujko Tatijana Mihovilović Olga Havaš

 

  19. NEDJELJA U GODINI  (12. kolovoza 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Dražen Čulig Dubravka Beljan Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Olga Havaš Nataša Seksan Starešina Ervin Beljan Ervin Beljan

 

  20. NEDJELJA U GODINI  (19. kolovoza 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Dora Pisk
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Mario Lišnjić Goran Jurić Snježana Zdraveski
  21. NEDJELJA U GODINI (26. kolovoza 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Jasna Dol Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Vanesa Volner Anamarija Bosio Mihelić Marijana Tomičić

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  13. NEDJELJA U GODINI  (1. srpnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Martina Hajdin Goran Jurić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Ivandić Marina Grčić Katica Oršolić Marijana Tomičić

 

  14. NEDJELJA U GODINI  (8. srpnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Dražen Čulig Dubravka Beljan Hana Volner
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Amalija Čujko Ervin Beljan Dora Pisk

 

  15. NEDJELJA U GODINI  (15. srpnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio Mihelić Đurđica Maslak
  16. NEDJELJA U GODINI (22. srpnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Nataša Seksan Starešina Goran Jurić Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Krunoslava Starčević Ervin Beljan Iva Stepan
  17. NEDJELJA U GODINI (29. srpnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Jasminka Juričan Nataša Seksan Starešina Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Dražen Čulig Mira Moćan Đurđica Maslak

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  9. NEDJELJA U GODINI  (3. lipnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Mario Lišnjić Katica Oršolić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio Mihelić Hana Volner

 

  10. NEDJELJA U GODINI  (10. lipnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Amalija Čujko Dubravka Beljan Ivana Martišković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ivan Mihovilović Martina Hajdin Ervin Beljan Dora Pisk

 

  11. NEDJELJA U GODINI  (17. lipnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Ivandić Marina Grčić Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Nataša Seksan Starešina Mira Moćan Iva Stepan
  12. NEDJELJA U GODINI; ROĐENJE I. KRSTITELJA  (24. lipnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Alemka Galović Krunoslava Starčević Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Vanesa Volner Jasna Dol Marijana Tomičić

RASPORED  LITURGIJSKIH  ČITAČA

 

  4. USKRSNA  NEDJELJA  (22. travnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Nataša Seksan Starešina Katica Oršolić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana  Ivandić Krunoslava Starčević Goran Jurić Snježana Zdraveski

 

 

 

  5. USKRSNA  NEDJELJA (29. travnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Dražen Čulig Tatijana Mihovilović Ervin Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Alemka Galović Jasna Dol Petra Beljan

 

 

  2. USKRSNA  NEDJELJA – NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA  (8. travnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Marina Grčić Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana  Ivandić Đurđica Lišnjić Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

 

  BLAGOVIJEST – NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO (9. travnja 2018., ponedjeljak)
Sv. mise:                  8:00                          9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

  Ana Spitzer Anamarija Bosio Mihelić Tatijana Mihovilović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

  Aida Mitrečić Nataša Seksan Starešina Vanesa Volner

 

 

  3. USKRSNA  NEDJELJA (15. travnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Martina Hajdin Petra Beljan Iva Stepan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ivan Mihovilović Mario Lišnjić Ervin Beljan Mira Moćan

SVETO   TRODNEVLJE

 

VELIKI   ČETVRTAK

Misa Večere Gospodnje

VELIKI   PETAK

Obred  Muke  Gospodnje

VELIKA  SUBOTA -USKRSNO  BDIJENJE
Sv. mise: 18:30 18:30 20:00
Prvo čitanje

Psalam

Snježana  Zdraveski

Vanesa  Volner

 

Anamarija Bosio  Mihelić

Dražen  Čulig

 

1. Ervin Beljan, Petra Beljan

2.Mario Lišnjić, Đurđica Lišnjić

3. Helena Ivandić, Aida Mitrečić

4. Tatijana Mihovilović, Nataša S. Starešina

5. Dražen Čulig

   – pjevanje;

* Molitva vjernika – Jasna Dol

 

Drugo čitanje

Molitva vjernika

 

USKRS  (1. travnja 2018.)
Sv. mise: 6:30 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mario Lišnjić Ana Spitzer Dražen Čulig Alemka Galović Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Anamarija Bosio Mihelić Aida Mitrečić Nataša Seksan Steršina Goran Jurić Snježana Zdraveski
USKRSNI  PONEDJELJAK  (2. travnja 2018.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasna Dol Amalija Čujko Doroteja  Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  5. KORIZMENA  NEDJELJA  (18. ožujka 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Mira Moćan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić Goran Jurić Đurđica Maslak

 

  CVJETNICA   (25. ožujka 2018.)
Sv. mise: 7:30 10:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Dražen Čulig   Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Martina Hajdin   Petra Beljan

 

RASPORED   LITURGIJSKIH  ČITAČA

  3. KORIZMENA NEDJELJA (4. ožujka  2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Marina Grčić Tatijana Mihovilović FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Vanesa Volner             Jasna Dol FRAMA

 

  4. KORIZMENA  NEDJELJA  (11. ožujka  2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Nataša Seksan Starešina Dubravka Beljan Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Iva  Stepan           Ervin Beljan Marijana Tomičić

 

 

FRANJEVAČKE  PUČKE  MISIJE

(raspored  čitača)

Sv. mise u 18.30 sati:         čitači:
  17. veljače 2018.

(subota)

    Đurđica  Lišnjić

Helena  Ivandić

  19. veljače 2018.

(ponedjeljak)

   Tatijana  Mihovilović

Mira  Moćan

  20. veljače 2018.

(utorak)

   Jasminka  Juričan

Nataša  Seksan  Starešina

  21. veljače 2018.

(srijeda)

   Alemka  Galović

Vanesa  Volner

  22. veljače 2018.

(četvrtak)

   Snježana  Zdraveski

Đurđica  Maslak

  23. veljače 2018.

(petak)

   Jasna  Dol

Krunoslava  Starčević

  24. veljače 2018.

(subota)

   Anamarija  Bosio – Mihelić

Martina  Hajdin

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  3. NEDJELJA  U  GODINI  (21. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Nataša Seksan Starešina Anamarija Bosio Mihelić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Tatijana Mihovilović Đurđica Maslak

 

  4. NEDJELJA U GODINI (28. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Mario Lišnjić Jasna Dol Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić           Martina Hajdin Iva Stepan

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  4. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (24. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30  
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Marina Grčić  
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Nataša Seksan Starešina  

 

 

  BADNJAK
Sv. misa: 18.30  sati
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva  Stepan

 

 

  POLNOĆKA
Sv. misa: 00.00  sati
Prvo čitanje

Psalam

Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Tatijana  Mihovilović

 

 

 

 

  B O Ž I Ć  (ROĐENJE  GOSPODINOVO), 25. prosinca 2017.
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Dražen Čulig Dubravka Beljan Anamarija Bosio-Mihelić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Nataša Seksan Starešina        Martina  Hajdin Snježana Zdraveski

 

  STJEPAN PRVOMUČENIK  (26. prosinca 2017.)
Sv. mise: 8:00 9:00   18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Hajdin Đurđica Lišnjić   Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Mario Lišnjić   Đurđica Maslak
  SVETA  OBITELJ  (31. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Anamarija Bosio-Mihelić Alemka Galović Petra Beljan Olga Havaš
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Jasminka Juričan           Ervin Beljan Đurđica Maslak
  MARIJA  BOGORODICA  (1. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio-Mihelić Krunoslava Starčević
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Mario Lišnjić              Jasna  Dol Snježana Zdraveski
  BOGOJAVLJENJE – SVETA  TRI  KRALJA  (6. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić Tatijana  Mihovilović Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić         Dražen Čulig Iva Stepan
  KRŠTENJE  ISUSOVO  (7. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marina Grčić Katica Oršolić Nataša Seksan Starešina
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ivan Mihovilović Martina Hajdin           Mira Moćan Đurđica Maslak
  2. NEDJELJA  U  GODINI  (14. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Krunoslava Starčević Dubravka Beljan Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Alemka Galović           Ervin Beljan           Ervin Beljan

 RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  1. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (3. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Mario Lišnjić Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Đurđica Lišnjić          Katica Oršolić Ivan Mihovilović

 

  2. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (10. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Alemka Galović Dubravka Beljan Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Hajdin           Ervin Beljan Snježana Zdraveski

 

  3. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (17. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Krunoslava Starčević Jasna Dol Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Marina Grčić Nataša Seksan Starešina Iva Turkalj

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  31. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (5. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Iva Stepan Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Mario Lišnjić           Goran  Jurić Iva Turkalj

 

  32. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (12. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Katica Oršolić Dubravka Beljan Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Vanesa Volner           Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

  33. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (19. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Dražen Čulig Tatijana Mihovilović FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Martina Hajdin Anamarija Bosio Mihelić FRAMA
  34. NEDJELJA KROZ GODINU  (26. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Marina Grčić Jasna Dol Marijana Tomičić

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  26. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (1. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Hana Volner Goran Jurić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Vanesa Volner           Katica Oršolić Ivan Mihovilović

 

  27. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (8. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Mario Lišnjić Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Ervin Beljan Ankica Jurković

 

  28. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (15. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Ervin Beljan Tatijana Mihovilović Mira Moćan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Petra Beljan Jasna Dol Iva Stepan
  29. NEDJELJA KROZ GODINU  (22. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Martina Hajdin Anamarija Bosio Mihelić FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Marina Grčić Nataša Seksan Starešina FRAMA
  30. NEDJELJA KROZ GODINU  (29. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Dražen Čulig Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Mira Moćan Snježana Zdraveski

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  22. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (3. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Alemka Galović Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka  Juričan Martina Hajdin           Ervin Beljan Iva Stepan

 

  23. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (10. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Đurđica Lišnjić Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović

 

  24. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (17. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Vanesa Volner Jasna Dol Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Hana Volner Anamarija Bosio Mihelić Snježana Zdraveski
  25. NEDJELJA KROZ GODINU  (24. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marina Grčić Nataša Seksan Starešina FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Martina Miškirić Mira Moćan FRAMA

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  17. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (30. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić Goran Jurić Snježana Zdraveski

 

  PREOBRAŽENJE  GOSPODINOVO  (6. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Krunoslava Starčević Jasna Dol Mira Moćan

 

  19. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (13. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Dubravka Beljan Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Alemka Galović Marina Grčić Ervin Beljan Ankica Jurković
  20. NEDJELJA KROZ GODINU  (20. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Petra Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Mario Lišnjić Ervin Beljan Iva Turkalj
  21. NEDJELJA KROZ GODINU  (27. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Martina Miškirić Anamarija Bosio Mihelić Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Nataša Seksan Starešina Ivan Mihovilović

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  13. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (2. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Hana Volner Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Vanesa Volner Mira Moćan Ivan Mihovilović

 

  14. NEDJELJA  KROZ  GODINU   (9. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasna Dol Mario Lišnjić Anamarija Bosio Mihelić Marijana Tomičić

 

  15. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (16. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Dubravka Beljan Ervin Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Ervin Beljan Petra Beljan
  16. NEDJELJA KROZ GODINU  (23. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Vanesa Volner Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Martina Miškirić Goran Jurić Đurđica Maslak

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  D U H O V I    (4. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak

 

  P R E S V E T O        T R O J S T V O    (11. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Dražen Čulig Jasna Dol Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Iva Stepan Goran Jurić Ivan Mihovilović

 

  11. NEDJELJA KROZ GODINU  (18. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Katica Oršolić Anamarija Bosio Mihelić Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Hajdin Ervin Beljan, ml. Iva Turkalj
  12. NEDJELJA KROZ GODINU  (25. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Martina Miškirić Dubravka Beljan Ankica Jurčević
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Marina Grčić Ervin Beljan Đurđica Maslak

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  4. USKRSNA  NEDJELJA  (7. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Dražen Čulig Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Goran Jurić Iva Stepan

 

  5. USKRSNA   NEDJELJA (14. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Tatijana Mihovilović Mario Lišnjić RODITELJI Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Ankica Jurčević PRVOPRIČESNIKA Ervin Beljan

 

  6. USKRSNA  NEDJELJA  (21. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Martina Miškirić Dubravka Beljan Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Đurđica Lišnjić Ervin Beljan Đurđica Maslak
  7. USKRSNA  NEDJELJA  (28. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Martina Hajdin Jasna Dol FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Marina Grčić Krunoslava Starčević FRAMA

SVETO   TRODNEVLJE

 

VELIKI   ČETVRTAK

Misa Večere Gospodnje

VELIKI   PETAK

Obred  Muke  Gospodnje

VELIKA  SUBOTA -USKRSNO  BDIJENJE
Sv. mise: 18:30 18:30 20:00
Prvo čitanje

Psalam

Snježana  Zdraveski

Vanesa  Volner

Goran  Jurić

Krunoslava  Starčević

1. Ervin Beljan, Petra Beljan (Ps.)

2. Helena Ivandić, Đurđica Lišnjić (Ps.)

3. Dražen Čulig, Đurđica Maslak (Ps.)

4. Nataša S. Starešina, Jasminka Juričan (Ps.)

5. Mario Lišnjić (Poslanica)

   – pjevanje;

* Molitva vjernika – Martina Miškirić

 

Drugo čitanje

Molitva vjernika

 

USKRS  (16. travnja 2017.)
Sv. mise: 6:30 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Ante Slavić Dražen  Čulig Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Ana Spitzer Anamarija Bosio Mihelić Ervin Beljan Snježana Zdraveski
USKRSNI  PONEDJELJAK  (17. travnja 2017.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Željko Šegović Goran Jurić Doroteja  Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva Stepan Tatijana Mihovilović Đurđica Maslak
  DRUGA  USKRSNA NEDJELJA  (23. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Đurđica Lišnjić Jasna Dol Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Martina Hajdin Marina Grčić Ankica Jurković

 

  TREĆA USKRSNA NEDJELJA (30. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Katica Oršolić Nataša Seksan Starešina FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Miškirić Goran Jurić FRAMA

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  5. KORIZMENA  NEDJELJA   (2. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Jasminka Juričan Helena Ivandić

 

  CVJETNICA (9. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 10:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Mario Lišnjić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Mira Moćan Iva Turkalj

 

 

  1. KORIZMENA  NEDJELJA   (5. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Dražen Čulig Petra Beljan Ivan Mihovilović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Vanesa Volner Ervin Beljan Snježana Zdraveski

 

  2. KORIZMENA  NEDJELJA (12. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Kristina Škrtić Jasna Dol Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Nataša Seksan Starešina Anamarija Bosio Mihelić

 

  3. KORIZMENA  NEDJELJA (19. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Mario Lišnjić Goran Jurić Iva Turkalj
  4. KORIZMENA  NEDJELJA  (26. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Iva Stepan Dubravka Beljan Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Martina Miškirić Ervin Beljan Marijana Tomičić

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  5. NEDJELJA KROZ GODINU  (5. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Vanesa Volner Mario Lišnjić Dubravka Beljan Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Krunoslava Starčević Ervin Beljan Ankica Jurković

 

  6. NEDJELJA KROZ GODINU (12. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Kristina Škrtić Anamarija Bosio Mihelić Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Martina Miškirić Jasna Dol Snježana Zdraveski

 

  7. NEDJELJA KROZ GODINU  (19. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Iva Stepan Mira Moćan Ervin Beljan
  8. NEDJELJA KROZ GODINU  (26. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Goran Jurić Marijana Tomičić

 RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  KRŠTENJE  ISUSOVO  (8. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Martina Miškirić Anamarija Bosio-Mihelić FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Dražen Čulig Goran Jurić FRAMA

 

  2. NEDJELJA U  GODINI (15. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Slavić Renata Marinković Krunoslava Starčević Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Iva Turkalj

 

  3. NEDJELJA U  GODINI  (22. siječnja  2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Kristina Škrtić Jasna Dol        Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović
  4. NEDJELJA U  GODINI  (29. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Marina Grčić Petra Beljan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Martina Hajdin Ervin Beljan Marijana Tomičić

RAPORED LITURGIJSKIH ČITAČA

 

  BADNJAK (24. prosinca 2016.)
Sv. mise: 18:00 24:00
Prvo čitanje

Psalam

Anamarija Bosio Mihelić Mario Lišnjić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Ante Slavić

 

 

  BOŽIĆ (25. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Martina Hajdin Jasna Dol Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva Stepan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Snježana Zdraveski
  SVETI STJEPAN (26. prosinca 2016.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Goran Jurić Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Martina Miškirić Ivan Mihovilović
 

 

SVETA OBITELJ (30. prosinca 2016., petak)
Sv. mise: 8:00 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Tatijana Mihovilović
  SVETA MARIJA BOGORODICA (1. siječnja 2017., nedjelja)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Marina Grčić Dubravka Beljan FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Krunoslava Starčević Ervin Beljan FRAMA
  BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA (6. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Vanesa Volner Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Renata Marinković Krunoslava Starčević Ankica Jurković

 

RASPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (11. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marijana Tomičić Jasminka Juričan Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Dražen Čulig Goran Jurić Ervin Beljan

 

 

  4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (18. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Iva Stepan Mataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasna Dol Marina Grčić Krunoslava Starčević Ankica Jurković

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  KRIST KRALJ – 34. NEDJELJA KROZ GODINU (20. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Martina Hajdin Goran Jurić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Slavić Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović

 

 

  1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (27. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Renata Marinković Dubravka Beljan Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Dražen Čulig Ervin Beljan Iva Stepan

 

 

  2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (4. prosinac 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Miškirić Anamarija Bosio-Mihelić Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Mira Moćan Iva Turkalj

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  31. NEDJELJA KROZ GODINU (30. listopada 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Marina Grčić Krunoslava Starčević Tomislav Šegina

 

 

  32. NEDJELJA KROZ GODINU (6. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Slavić Kristina Škrtić Jasna Dol Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Iva Stepan Mira Moćan Marijana Tomičić

 

 

  33. NEDJELJA KROZ GODINU (13. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Dražen Čulig Petra Beljan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Alemka Galović Ervin Beljan Ankica Jurković

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.