Čitači – raspored

FRANJEVAČKE  PUČKE  MISIJE

(raspored  čitača)

 

Sv. mise u 18.30 sati:         čitači:
  17. veljače 2018.

(subota)

    Đurđica  Lišnjić

Helena  Ivandić

  19. veljače 2018.

(ponedjeljak)

   Tatijana  Mihovilović

Mira  Moćan

  20. veljače 2018.

(utorak)

   Jasminka  Juričan

Nataša  Seksan  Starešina

  21. veljače 2018.

(srijeda)

   Alemka  Galović

Vanesa  Volner

  22. veljače 2018.

(četvrtak)

   Snježana  Zdraveski

Đurđica  Maslak

  23. veljače 2018.

(petak)

   Jasna  Dol

Krunoslava  Starčević

  24. veljače 2018.

(subota)

   Anamarija  Bosio – Mihelić

Martina  Hajdin

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  3. NEDJELJA  U  GODINI  (21. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Nataša Seksan Starešina Anamarija Bosio Mihelić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Tatijana Mihovilović Đurđica Maslak

 

  4. NEDJELJA U GODINI (28. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Mario Lišnjić Jasna Dol Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić           Martina Hajdin Iva Stepan

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  4. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (24. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30  
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Marina Grčić  
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Nataša Seksan Starešina  

 

 

  BADNJAK
Sv. misa: 18.30  sati
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva  Stepan

 

 

  POLNOĆKA
Sv. misa: 00.00  sati
Prvo čitanje

Psalam

Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Tatijana  Mihovilović

 

 

 

 

  B O Ž I Ć  (ROĐENJE  GOSPODINOVO), 25. prosinca 2017.
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Dražen Čulig Dubravka Beljan Anamarija Bosio-Mihelić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Nataša Seksan Starešina        Martina  Hajdin Snježana Zdraveski

 

  STJEPAN PRVOMUČENIK  (26. prosinca 2017.)
Sv. mise: 8:00 9:00   18:30
Prvo čitanje

Psalam

Martina Hajdin Đurđica Lišnjić   Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Mario Lišnjić   Đurđica Maslak

 

 

  SVETA  OBITELJ  (31. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Anamarija Bosio-Mihelić Alemka Galović Petra Beljan Olga Havaš
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Jasminka Juričan           Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

 

  MARIJA  BOGORODICA  (1. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Anamarija Bosio-Mihelić Krunoslava Starčević
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Mario Lišnjić              Jasna  Dol Snježana Zdraveski

 

 

  BOGOJAVLJENJE – SVETA  TRI  KRALJA  (6. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić Tatijana  Mihovilović Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić         Dražen Čulig Iva Stepan

 

 

  KRŠTENJE  ISUSOVO  (7. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marina Grčić Katica Oršolić Nataša Seksan Starešina
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ivan Mihovilović Martina Hajdin           Mira Moćan Đurđica Maslak

 

 

  2. NEDJELJA  U  GODINI  (14. siječnja 2018.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Helena Ivandić Krunoslava Starčević Dubravka Beljan Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Alemka Galović           Ervin Beljan           Ervin Beljan

 

 

 

 

 RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  1. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (3. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Mario Lišnjić Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Đurđica Lišnjić          Katica Oršolić Ivan Mihovilović

 

  2. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (10. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Alemka Galović Dubravka Beljan Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Hajdin           Ervin Beljan Snježana Zdraveski

 

  3. NEDJELJA  DOŠAŠĆA  (17. prosinca 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Krunoslava Starčević Jasna Dol Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Marina Grčić Nataša Seksan Starešina Iva Turkalj

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  31. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (5. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Iva Stepan Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Mario Lišnjić           Goran  Jurić Iva Turkalj

 

  32. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (12. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Katica Oršolić Dubravka Beljan Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Vanesa Volner           Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

  33. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (19. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Dražen Čulig Tatijana Mihovilović FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Martina Hajdin Anamarija Bosio Mihelić FRAMA

 

  34. NEDJELJA KROZ GODINU  (26. studenoga 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Marina Grčić Jasna Dol Marijana Tomičić

 

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  26. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (1. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Hana Volner Goran Jurić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Vanesa Volner           Katica Oršolić Ivan Mihovilović

 

  27. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (8. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Mario Lišnjić Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Ervin Beljan Ankica Jurković

 

  28. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (15. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Ervin Beljan Tatijana Mihovilović Mira Moćan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Petra Beljan Jasna Dol Iva Stepan

 

  29. NEDJELJA KROZ GODINU  (22. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Martina Hajdin Anamarija Bosio Mihelić FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Helena Ivandić Marina Grčić Nataša Seksan Starešina FRAMA

 

 

 

 

 

 

  30. NEDJELJA KROZ GODINU  (29. listopada 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Dražen Čulig Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Mira Moćan Snježana Zdraveski

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  22. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (3. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Alemka Galović Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka  Juričan Martina Hajdin           Ervin Beljan Iva Stepan

 

  23. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (10. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Đurđica Lišnjić Goran Jurić Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović

 

  24. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (17. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Vanesa Volner Jasna Dol Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Hana Volner Anamarija Bosio Mihelić Snježana Zdraveski

 

  25. NEDJELJA KROZ GODINU  (24. rujna 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marina Grčić Nataša Seksan Starešina FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Martina Miškirić Mira Moćan FRAMA

 

 

 

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  17. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (30. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić Goran Jurić Snježana Zdraveski

 

  PREOBRAŽENJE  GOSPODINOVO  (6. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Krunoslava Starčević Jasna Dol Mira Moćan

 

  19. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (13. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Dubravka Beljan Đurđica Maslak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Alemka Galović Marina Grčić Ervin Beljan Ankica Jurković

 

  20. NEDJELJA KROZ GODINU  (20. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Petra Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Mario Lišnjić Ervin Beljan Iva Turkalj

 

 

 

 

  21. NEDJELJA KROZ GODINU  (27. kolovoza 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Martina Miškirić Anamarija Bosio Mihelić Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Nataša Seksan Starešina Ivan Mihovilović

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  13. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (2. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Hana Volner Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Vanesa Volner Mira Moćan Ivan Mihovilović

 

  14. NEDJELJA  KROZ  GODINU   (9. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Alemka Galović Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasna Dol Mario Lišnjić Anamarija Bosio Mihelić Marijana Tomičić

 

  15. NEDJELJA  KROZ  GODINU  (16. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Dubravka Beljan Ervin Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Ervin Beljan Petra Beljan

 

  16. NEDJELJA KROZ GODINU  (23. srpnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Krunoslava Starčević Vanesa Volner Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Martina Miškirić Goran Jurić Đurđica Maslak

 

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  D U H O V I    (4. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Doroteja Pestak

 

  P R E S V E T O        T R O J S T V O    (11. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Dražen Čulig Jasna Dol Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Iva Stepan Goran Jurić Ivan Mihovilović

 

  11. NEDJELJA KROZ GODINU  (18. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Katica Oršolić Anamarija Bosio Mihelić Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Hajdin Ervin Beljan, ml. Iva Turkalj

 

  12. NEDJELJA KROZ GODINU  (25. lipnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Martina Miškirić Dubravka Beljan Ankica Jurčević
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Marina Grčić Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  4. USKRSNA  NEDJELJA  (7. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Dražen Čulig Nataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Goran Jurić Iva Stepan

 

  5. USKRSNA   NEDJELJA (14. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Tatijana Mihovilović Mario Lišnjić RODITELJI Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Ankica Jurčević PRVOPRIČESNIKA Ervin Beljan

 

  6. USKRSNA  NEDJELJA  (21. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Martina Miškirić Dubravka Beljan Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Đurđica Lišnjić Ervin Beljan Đurđica Maslak

 

  7. USKRSNA  NEDJELJA  (28. svibnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Martina Hajdin Jasna Dol FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Marina Grčić Krunoslava Starčević FRAMA

 

 

SVETO   TRODNEVLJE

 

 

VELIKI   ČETVRTAK

Misa Večere Gospodnje

VELIKI   PETAK

Obred  Muke  Gospodnje

VELIKA  SUBOTA -USKRSNO  BDIJENJE
Sv. mise: 18:30 18:30 20:00
Prvo čitanje

Psalam

Snježana  Zdraveski

 

 

 

 

Vanesa  Volner

Goran  Jurić

 

 

 

 

Krunoslava  Starčević

1. Ervin Beljan, Petra Beljan (Ps.)

2. Helena Ivandić, Đurđica Lišnjić (Ps.)

3. Dražen Čulig, Đurđica Maslak (Ps.)

4. Nataša S. Starešina, Jasminka Juričan (Ps.)

5. Mario Lišnjić (Poslanica)

   – pjevanje;

* Molitva vjernika – Martina Miškirić

 

Drugo čitanje

Molitva vjernika

 

 

USKRS  (16. travnja 2017.)
Sv. mise: 6:30 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Ante Slavić Dražen  Čulig Dubravka Beljan Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Ana Spitzer Anamarija Bosio Mihelić Ervin Beljan Snježana Zdraveski

 

 

 

USKRSNI  PONEDJELJAK  (17. travnja 2017.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Željko Šegović Goran Jurić Doroteja  Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva Stepan Tatijana Mihovilović Đurđica Maslak

 

  DRUGA  USKRSNA NEDJELJA  (23. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Krunoslava Starčević Đurđica Lišnjić Jasna Dol Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Martina Hajdin Marina Grčić Ankica Jurković

 

  TREĆA USKRSNA NEDJELJA (30. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Katica Oršolić Nataša Seksan Starešina FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Martina Miškirić Goran Jurić FRAMA

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  5. KORIZMENA  NEDJELJA   (2. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Dražen Čulig Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Vanesa Volner Jasminka Juričan Helena Ivandić

 

  CVJETNICA (9. travnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 10:00 18:30
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Mario Lišnjić Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Mira Moćan Iva Turkalj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. KORIZMENA  NEDJELJA   (5. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Dražen Čulig Petra Beljan Ivan Mihovilović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Vanesa Volner Ervin Beljan Snježana Zdraveski

 

  2. KORIZMENA  NEDJELJA (12. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Moćan Kristina Škrtić Jasna Dol Ankica Jurković
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Nataša Seksan Starešina Anamarija Bosio Mihelić

 

  3. KORIZMENA  NEDJELJA (19. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Medved Mario Lišnjić Goran Jurić Iva Turkalj

 

  4. KORIZMENA  NEDJELJA  (26. ožujka 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Iva Stepan Dubravka Beljan Martina Hajdin
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Krunoslava Starčević Martina Miškirić Ervin Beljan Marijana Tomičić

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  5. NEDJELJA KROZ GODINU  (5. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Vanesa Volner Mario Lišnjić Dubravka Beljan Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Krunoslava Starčević Ervin Beljan Ankica Jurković

 

  6. NEDJELJA KROZ GODINU (12. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Kristina Škrtić Anamarija Bosio Mihelić Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Martina Miškirić Jasna Dol Snježana Zdraveski

 

  7. NEDJELJA KROZ GODINU  (19. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Hajdin Nataša Seksan Starešina Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Iva Stepan Mira Moćan Ervin Beljan

 

  8. NEDJELJA KROZ GODINU  (26. veljače 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Marina Grčić Goran Jurić Marijana Tomičić

 

 

 RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  KRŠTENJE  ISUSOVO  (8. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Martina Miškirić Anamarija Bosio-Mihelić FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Dražen Čulig Goran Jurić FRAMA

 

  2. NEDJELJA U  GODINI (15. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Slavić Renata Marinković Krunoslava Starčević Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Iva Turkalj

 

  3. NEDJELJA U  GODINI  (22. siječnja  2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Kristina Škrtić Jasna Dol        Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Moćan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović

 

  4. NEDJELJA U  GODINI  (29. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Marina Grčić Petra Beljan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Martina Hajdin Ervin Beljan Marijana Tomičić

 

RAPORED LITURGIJSKIH ČITAČA

 

  BADNJAK (24. prosinca 2016.)
Sv. mise: 18:00 24:00
Prvo čitanje

Psalam

Anamarija Bosio Mihelić Mario Lišnjić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Ante Slavić

 

 

  BOŽIĆ (25. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Martina Hajdin Jasna Dol Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Iva Stepan Đurđica Lišnjić Tatijana Mihovilović Snježana Zdraveski

 

 

  SVETI STJEPAN (26. prosinca 2016.)
Sv. mise: 8:00 9:00 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Goran Jurić Marijana Tomičić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Dražen Čulig Martina Miškirić Ivan Mihovilović

 

 

 

 

 

 

SVETA OBITELJ (30. prosinca 2016., petak)
Sv. mise: 8:00 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Tatijana Mihovilović

 

 

  SVETA MARIJA BOGORODICA (1. siječnja 2017., nedjelja)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Marina Grčić Dubravka Beljan FRAMA
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Krunoslava Starčević Ervin Beljan FRAMA

 

 

  BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA (6. siječnja 2017.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Vanesa Volner Iva Stepan Nataša Seksan Starešina Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Renata Marinković Krunoslava Starčević Ankica Jurković

 

 

 

RASPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

 

  3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (11. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Marijana Tomičić Jasminka Juričan Petra Beljan
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Vanesa Volner Dražen Čulig Goran Jurić Ervin Beljan

 

 

  4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (18. prosinca 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Medved Iva Stepan Mataša Seksan Starešina Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasna Dol Marina Grčić Krunoslava Starčević Ankica Jurković

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  KRIST KRALJ – 34. NEDJELJA KROZ GODINU (20. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ante Slavić Martina Hajdin Goran Jurić Doroteja Pestak
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Mira Slavić Mario Lišnjić Tatijana Mihovilović Ivan Mihovilović

 

 

  1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (27. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Ana Spitzer Renata Marinković Dubravka Beljan Željko Šegović
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Marija Cerčić Dražen Čulig Ervin Beljan Iva Stepan

 

 

  2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (4. prosinac 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Jasminka Juričan Martina Miškirić Anamarija Bosio-Mihelić Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Aida Mitrečić Đurđica Lišnjić Mira Moćan Iva Turkalj

 

 

 

 

 

RAPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA

  31. NEDJELJA KROZ GODINU (30. listopada 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Marija Cerčić Đurđica Lišnjić Nataša Seksan Starešina Helena Ivandić
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ana Spitzer Marina Grčić Krunoslava Starčević Tomislav Šegina

 

 

  32. NEDJELJA KROZ GODINU (6. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Mira Slavić Kristina Škrtić Jasna Dol Iva Turkalj
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Ante Slavić Iva Stepan Mira Moćan Marijana Tomičić

 

 

  33. NEDJELJA KROZ GODINU (13. studenoga 2016.)
Sv. mise: 7:30 9:00 10:30 18:00
Prvo čitanje

Psalam

Aida Mitrečić Dražen Čulig Petra Beljan Snježana Zdraveski
Drugo čitanje

Molitva vjernika

Jasminka Juričan Alemka Galović Ervin Beljan Ankica Jurković