Krizma

Vjeronauk se održava u vjeronaučnoj dvorani franjevačkog samostana, ulaz iz ulice Kralja Tomislava.

 Napomene:

8. razredi imaju svaki tjedan vjeronauk.

7. razredi imaju svaki drugi tjedan vjeronauk, u smjeni suprotnoj od škole.

 

RASPORED:

 

7. razred PONEDJELJKOM 

u 9 h OŠ Dragojla Jarnević “7 A” i “7 B”  

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

u 15 h OŠ Dragojla Jarnević “7C”

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

u 16 h OŠ Braća Seljan “7 A” i “7 B”

(vjeronauk je svaki drugi tjedan u smjeni suprotnoj od škole)

 

8. razred krizmanici ČETVRTKOM

u  9 h ili u 15 h OŠ Dragojla Jarnević “8 A”

u 10 h ili u 16 h OŠ Braća Seljan “8 A” i “8 B”

u 15 h ili u   9 h OŠ Dragojla Jarnević “8 B”