Ministranti

MINISTRANTI IMAJU REDOVITI SUSRET SUBOTOM

u 10:00 sati u vjeronaučnoj dvorani.  Dođite i vidite!

 

Messdienergruppe_-001--2

Voditelj ministranata je župnik fra Krunoslav Albert.

Popis ministranata župe Presvetog Trojstva:
1. Ivan Mihovilović
2. Danko Mihovilović
3. Matej Čulig
4. Nikica Ivandić
5. Patrik Paunović
6. Matej Hajdin
7. Karlo Mihovilović
8. Josip Mihelić
9. Luka Hajdin
10. Matej Marinković
11. Antonio Lišnijć
12. Niko Tomac
13. Ivan Mihelić

Poslužitelji oltara
Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Župna zajednica te izabire i prihvaća između mnogo dječaka ili djevojčica. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu.
Bogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zauzimanje za Božju stvar.
Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga od poslužitelja oltara se očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladaj. Tvoje vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometaš svećenika ili vjernike.
Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati tebe kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, je ukras liturgije. Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako si ti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu.

Kakav ministrant?
Dobrog ministranta moraju resiti ove osobine:
Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanje. Nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.
Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
Čistoća duše. “Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno”. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.
Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu. Već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.
Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

Dužnosti ministranata
Svi ministranti jedne župe sačinjavaju ¨zbor ministranata¨. U ¨zbor¨može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju.
redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima,
doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje.( Uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće.)
prije i poslije mise obaviti molitvu. Pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara.
pristupiti što češće sv. pričesti.
čuvati i spremati ministrantsko odijelo. Isto tako spremati i čuvati sve crkvene predmete; stavljati ih na određeno mjesto.
ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka. Ako je spriječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.

Altarschellen-2

Mi ministranti svećenikovi smo pomoćnici za vrijeme mise i euharistijskog slavlja. Svake nedjelje prije početka mise mi ministranti se okupljamo u sakristiji. Tu nas čekaju već pripravljene bijele haljine spovezima uraznim liturgijskim bojama koje stavljamo oko vrata. Svake nedjelje svećenik nas savjetuje koju boju poveza stavimo na obučenu bijelu albu, ruho svakog ministranta. Istovremeno se i sam svećenik priprema za početak misnog slavlja. Kada smo obučeni misa može započeti. Jedan odnas ministranta pozvoni na veliko zvono, koje se nalazi na ulazu iz sakristije u svetište naše crkve, te time svim prisutnima daje znak za početak misnoga slavlja. Ostale naše aktivnosti za vrijeme mise su: posluživanje svećenika,zvonjenje na malo zvono zavrijeme najsvečanijeg dijela misnog slavlja pretvorbe, zatim prilikom pričesti te skupljanje milodara. Subotom na župnom uredu imamo svoje redovite susrete na kojima puno pričamo i učimo o Isusu, njegovim djelima i porukama koje je slao nama kršćanima.Isto se dogovaramo o našim postupcima u crkvi i ponašanju za vrijeme misnoga slavlja jer mikao ministranti kojismo na poseban način pozvani na ovu odgovornu službu moramo itrebamobiti primjerdrugima u dobrom ponašanju i vladanju.

red_mise-2