Predstavljamo zlatomisnike – fra Sebastijan Golenić

Predstavljamo zlatomisnike – fra Sebastijan Golenić

 

Fra Sebastijan Golenić rođen je 1940. godine u Kašini. Na krštenju je dobio ime Josip. U Franjevački red stupa 1957. godine u Cerniku kraj Nove Gradiške i dobiva ime fra Sebastijan. Doživotne je zavjete položio 1965. godine, a za svećenika je zaređen na Petrovo 1967. godine u crkvi svetog Franje na zagrebačkom Kaptolu po rukama tadašnjeg biskupa Franje Kuharića. Nakon ređenja prvih deset godina ostaje u Zagrebu, prvo kao student Muzičke akademije, a zatim kao profesor glazbe na Franjevačkoj gimnaziji u Samoboru i profesor na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu.  Nakon toga se nastanjuje u franjevačkom samostanu u Samoboru te nastavlja s istim službama kojima pridodaje i predavanje na Katehetskom institutu u Zagrebu. 1985. godine seli u samostan na zagrebačkom Sigetu odakle obavlja ranije spomenute nastavničke službe. Od 1990. do 2007. godine djelovao je kao dušobrižnik hrvatskih radnika i profesor glazbe u hrvatskim katoličkim misijama u Austriji (Klagenfurt, St. Polten i Graz). 2007. godine vraća se u Hrvatsku na službu vikara u Krapini, godinu kasnije postaje gvardijan u Slavonskome Brodu, da bi se 2014. godine vratio u samostan u Krapini gdje i danas živi i obnaša službe vikara i knjižničara.