Predstavljamo zlatomisnike – fra Tomo Rumenjak

Predstavljamo zlatomisnike – fra Tomo Rumenjak

Fra Tomo Rumenjak rođen je 1940. godine u Vukovaru. Na krštenju je dobio ime Tomislav. U Franjevački red stupa 1957. godine u Cerniku kraj Nove Gradiške. Doživotne je zavjete položio 1965. godine, a za svećenika je zaređen na Petrovo 1967. godine u crkvi svetog Franje na zagrebačkom Kaptolu po rukama tadašnjeg biskupa Franje Kuharića. Godinu dana studirao je u Strasbourgu u Francuskoj zajedno s fra Gordanom. Prvih je deset godina svoga svećeničkog služenja proveo u Čakovcu, prvo kao kapelan i vjeroučitelj, a zatim kao gvardijan i upravitelj župe. Od 1978. do 1981. obnašao je službu ekonoma franjevačkog samostana na Kaptolu u Zagrebu, a uz to je bio i vicekomisar Svete Zemlje i vjeroučitelj studenata. 1981. godine obnašao je službu gvardijana franjevačkog samostana i čuvara svetišta na Trsatu, a godinu kasnije odlazi u Njemačku gdje će kao dušobrižnik hrvatskih radnika ostati 20 godina (Freudenstadt, Wildberg i Nagold). 2002. godine dolazi u Karlovac gdje otad neprekidno živi. U Karlovcu obnaša službe župnog vikara, samostanskog kroničara, zapisničara mjesnoga kapitula, dekanatskog voditelja katekumena, kustosa Muzeja Franjevačkoga samostana Karlovac, duhovnika u Općoj bolnici Karlovac i duhovnika u Domu umirovljenika “Sv. Antun”.