Program Franjevačkih pučkih misija u Karlovcu (18. – 25. veljače 2018.)

Program Franjevačkih pučkih misija u Karlovcu (18. – 25. veljače 2018.)

Franjevacke pucke misije A5 (3) Franjevacke pucke misije A52 Franjevacke pucke misije A53 Franjevacke pucke misije A54