Vjenčanja

vjencanje donat 8-2

Nakon što ste rezervirali mjesto slavlja i uskladili termin vjenčanja sa svojima potrebno je:

Javiti se župniku bar mjeseci dana prije vjenčanja radi Postupka za ženidbu u župnom uredu.
Ako niste kršteni u našoj župi potrebno je donijeti: Krsni (i slobodni) list, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
Prije vjenčanja potrebno je obaviti Tečaj priprave za ženidbu i donijeti Potvrdu da je obavljen. Tečaj se može obaviti i u drugim mjestima, gdje živite.
Ako već niste civilno vjenčani trebate donijeti i Potvrdu iz ureda državne uprave (2. zelena lista).

Što se tiče kićenja crkve treba se obratiti sestri sakristanki (s. Ana).
Termini vjenčanja su: zadnje u 17 sati. Ili poslije večernje mise. Zašto? Svakodnevno se moli krunica i često su određene pobožnosti pola sata prije mise (mise su u 18,30).

Navještaj vjenčanja stoji na Oglasnoj ploči (1o dana prije vjenčanja).
Taksa vjenčanja je određena i ona se čini u dogovoru sa župnikom.
Taksu plaćaju mladenci ili kumovi.

Ako želite da tijekom vjenčanja sviraju orgulje trebate se dogovoriti sa orguljašem naše crkve gosp. Tomom Perkovićem (mob.098396260).

U crkvi se može slikati samo u vrijeme Obreda.

TEČAJ PRIPREME ZA BRAK JE U ŽUPI DUBOVAC (tel.047/417-031).