Raspored velikih božićnih ispovijedi u župama Karlovačkog dekanata

14/12/2020

RASPORED ISPOVIJEDI ZA BOŽIĆ – 2020. po župama u Karlovačkom dekanatu:

– 16.12.- SRIJEDA – župa BDM Snježne Dubovac – u 17:00 sati;

– 17.12.- ČETVRTAK – župa sv. Martina biskupa – Hrnetić – 17:30h

– 18.12.- PETAK-župa Presv. Trojstva – Centar – 7:00 – 9:00 sati i 16:30 – 18:00 sati;

– 19.12.-SUBOTA – župa Pohoda BDM – Mahično – 8:00 – 9:00 sati

– župa Sv. Tri Kralja – Banija – 16:00 sati;

– župa sv. Franje Ksaverskog – Švarča – 17:30 h

– 21.12.-PONEDJELJAK – župa Srce Isusovo – N. centar – 16:30 sati;

-župa BDM Snježne -Turanj/Kamensko – 17:30h

Možda će vas zanimati..

Oštećenja u potresu

Oštećenja u potresu

Oštećenja u potresu Mnogostruka oštećenja naše franjevačke crkve u Karlovcu prouzročena stalnim potresima zbog kojih...

Križ i jabuka na zvoniku

Križ i jabuka na zvoniku

Križ i jabuka na zvoniku crkve Sv. Trojice u Karlovcu Još 14. srpnja 1792. Josip Stiller započeo je radove na zvoniku...